Đề thi thử môn Địa lí Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (2020-2021)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC 2020 - 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI.

Môn: ĐỊA LÍ.