HỌC BỔNG AT FOUNDATION 

  • Dành cho những học trò muốn tham gia các khóa học của thầy Tùng nhưng chưa có điều kiện kinh tế (không bắt buộc phải có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần có quyết tâm cho mùa thi tới)

  • Xem thông tin tại đây